Asociación Gallega de la Empresa Familiar

Asociación Gallega de la empresa familiar

A Asociación Galega da Empresa Familiar é unha asociación sen ánimo de lucro cuxo obxectivo é contribuír ao fortalecemento e continuidade das empresas familiares, á mellora do seu entorno legal e fiscal, ser o seu vehículo de expresión ante a opinión pública e fomentar o espírito empresarial. Os seus socios son presidentes, conselleiros delegados ou membros do consello de administración das empresas das que son propietarios, todas elas líderes nos seus sectores da industria e servizos.