Fundación Universidade da Coruña

Fundación UDC

A Fundación Universidade da Coruña é unha fundación privada de carácter benéfico- docente, constituída para a promoción, desenvolvemento e financiamento das actividades propias da Universidade da Coruña e as súas relacións coa sociedade.